E+E EE33-M 气象领域用高端温湿度变送器

E+E EE33-M 气象领域用高端温湿度变送器

  • 型号: E+E EE33-M

E+E   EE33-M 气象领域用高端温湿度变送器

EE33-M 系列变送器专为应用在苛刻天气条件下户外测量而设计

Humidity               Temperature

EE33-M系列温湿度变送器

典型应用

  • 气象

  • 风力涡轮发动机

  • 道路结冰预警

  • 近海气象测量

上海仁厚电子有限公司  Shanghai Kind Electronics Co., Ltd.

上海仁厚电子有限公司  Shanghai Kind Electronics Co., Ltd.上海仁厚电子有限公司  Shanghai Kind Electronics Co., Ltd.